İstanbul Balıkçı Ağı Projesi

 

 

Amacımız, İstanbul il hudutları dâhilinde olmak üzere, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda deniz ürünlerinin korunması ve deniz kirliliğinin engellenmesi için, balıkçı kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşların katılımı ile yasa dışı avcılık, deniz kazaları sonucu oluşan kirlilik, atıkların denize deşarjı ile kirliliğe karşı bu gönüllü kitlenin, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesidir. Bu konuda amacımız projeyi destekleyecek olan kamu idareleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte, ERKEN UYARI, İHBAR, BASKI, BİLGİ ve BİLİNCİN yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir birlikte çalışma ortamının oluşturulmasıdır.

 

Her gün denize açılan Balıkçılarımız gördükleri olumsuz durumları kuruluşlarının yönetimlerine bildirecek ve yöneticiler de bu bilgileri bize ulaştıracaktır. Gelen veriler bizim tarafımızdan anında anlaştığımız yerel yetkili birimlere iletilecek ve gerekli işlemler yaptırılmaya çalışılacaktır.

 

Faaliyetler:

 

Hazırlık faaliyetleri:

Balıkçı kuruluşları ile diğer ilgili kuruluşların liderleri, İl Tarım Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İstanbul BüyükşehirBelediyesi Çevre Müdürlüğü ve benzeri kamu idareleri ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve akademisyen danışmanların katılımı ile yapılacak 2 toplantıda çalışmanın detayları tespit edilecektir. Bu konuda gereken eğitimin müfredatı ile ağın çalışma kurallarının, tanıtım materyalleri, eğitim materyalleri, anket ve değerlendirme formu ile sorumlu denizcilik ve balıkçılık ilkeleri belirlenecektir.

 

Tanıtım faaliyetleri:

Bu hazırlık faaliyetleri sonrası, tüm kuruluşlarımızla birlikte hazırlanan posterleri asılacak, broşürler dağıtılacak, basın ve tanıtım toplantıları gerçekleştirilecektir. İlgili Kamu idareleri, yerel yönetimler, STK lara bir yazı ile proje özeti ve yapacağımız toplantılara davet yazısı gönderilerek amacımız duyurulacaktır. Toplantılarda bir sunu, poster, broşürler ile konu iyice anlatılacak, kuruluşlar katılım ve katkıya davet edilecektir. Ortak bir WEB sitesi yapılarak, hem amacımız anlatılacak, hem de Balıkçı kuruluşlarının her birine birer sayfa verilerek kuruluşlarımızın tanıtımı yapılacaktır.

 

Eğitim faaliyetleri:

  1. Balıkçı/Denizci kuruluşlardan 2 şer kişiye, aldıkları eğitimi tekrar edebilecekleri düzeyde denizel çevrenin korunması, sürdürülebilir balıkçılık ile ağın çalışma kuralları konusunda eğitim verilecektir.

  2. Eğitmen olarak eğitim alanlar kendi kuruluşlarında diğer üyelere edindikleri bilgiyi aktaracaklardır.

 

Ağın ihtiyaçları:

Ağın amacını yerine getirebilmesi amacıyla gözlemlerin tespiti için her kuruluşa bir video kamera ve olmayanlara masa üstü faks modemli bilgisayar verilecektir.

 

Uygulama safhası:

Projenin 7. Ayından itibaren her gün denize çıkan balıkçılar ve diğer kuruluşlar eğitimlerde öğrendikleri noktalarda gözlemler yapacaklar ve bu doğrultuda trolle balıkçılık, atık deşarjı, yasak avlanma, kaza ve benzeri olayları hemen kuruluşunun yöneticilerine bildireceklerdir. O kuruluşun yöneticisi de tespit edilen durumu ağın ilgili kuruluşlarına ve proje merkezine e-mail veya faks yolu ile bir rapor şeklinde sunacaktır. Bu raporlar hemen yetkili kuruluşlara iletilerek gerekli önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

 

Olaydan sonra da ağ kuruluşları tarafından konu izlenecek, olumlu veya olumsuz raporlama sürdürülecektir.

 

Ağın çalışmaya başladığı bir basın toplantısı ile kamuoyunun bilgisine sunularak caydırıcılık ve baskı ortamı arttırılmaya çalışılacaktır. 

 

İzleme ve büyüme safhası:

Ağın başarılı çalışmaları doğrultusunda, Marmara Denizinin diğer bölümlerine genişleyerek, henüz katılmayan kuruluşlara baskı ve heves verecek, giderek tüm Marmara Denizini kapsayacaktır.

 

Görsel sunu