Doğa İle Barış'dan

REC TÜRKİYE

HİBE ROGRAMI BAŞARILI ROJELER

 

“Biz Çöp Değiliz!”

 

Proje İsmi:                         İstanbul Büyükçekmece İlçesi'nde

                                         Evsel Katı Atıkların Kaynakta Ayrıştırılması Eğitimi Projesi

Proje Sahibi STK:             Doğa İle Barış Derneği

Proje Lideri:                      Yüksel Üstün

Ortaklar:                           Büyükçekmece Çevre Koruma Derneği ve Büyükçekmece Belediyesi

Projenin Başlangıç Tarihi: 01 Mayıs 2005

Bitiş Tarihi:                        31 Ocak 2006

Proje Uygulama Yeri:        Büyükçekmece-İstanbul

Hibe Miktarı:                     15708 €

 

SORUNUN TANIMI

 

Doğal kaynaklar sınırsız olmadığı için işlenmiş hammaddeleri yeniden değerlendirmek ve tekrar kullanmak büyük önem taşıyor. Evsel katı atıklar, nüfusla birlikte giderek artarken evsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, geri dönüşüm zincirine kazandırılması ve değerlendirilmesi yolunda sağlıklı bir sistem kurulması ve toplumun bu yönde bilinçlenmesi büyük önem kazanıyor.

 

PROJENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

Amaç: Proje, çöplerin üretildiği kaynakta ayrıştırılması, bir kısmının geri dönüştürülerek katı atık yoğunluğunun azaltılmasını desteklemek ve böylece yörenin çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

 

Hedefler:

• Bölge halkının katı atık yönetimi ve katı atıkların kaynakta ayrıştırılması konusunda bilinçlenmesi,

• Yerel yönetim ve STK’lar arasında işbirliği sağlanması,

• Yeni Katı Atık Yönetmeliğinin uygu-lanmasına yönelik hazırlıkların baş-latılması.

 

PROJE FAALİYETLERİ

 

Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

• Proje kapsamında halkla yüz yüze iletişim kurarak yaygın kitle eğitimini yürütecek 12 kişilik bir ekip oluşturuldu ve bu ekip projenin hedefleridoğrultusundaeğitildi.

• 40 kişilik bir gönüllü ekibi oluşturuldu ve bu ekip projenin hedefleridoğrultusundaeğitildi.

• Proje kapsamında eğitilen eğitimci ve gönüllüler tarafından bölgede yaşayan toplam 800 kişi projenin amaçları doğrultusunda bilgilendirildi.

 

 

Bilgilendirici Materyallerin Üretimi

• Proje ile ilgili bir web sayfası tasarlanarak yayına başlandı.

• Halk eğitimlerinde kullanılmak üzere eğitim CD’leri hazırlandı ve katılımcılara dağıtılmak üzere proje ile ilgili 1000 adet eğitim dosyası ve 25 sayfalık Katı Atık Kitabı hazırlandı.

• Katı Atık posterleri ve broşürleri tasarlandı, basıldı ve ilgili yerlere dağıtıldı.

 

Kampanya ve Kitle İletişim Çalışmaları

• Duyuru ve Tanıtım Kampanyası düzenlendi.

• Projenin medyada haber olarak yer alması sağlandı. Projenin sonuç toplantısının 2006 yılının Çevre Haftası’nda yapılması da projenin ulusal çapta duyurusuna katkıda bulundu ve medyanın projeye daha çok yer vermesini sağladı.

 

TEMEL BAŞARI VE ÇIKTILAR

• Proje ilçede geniş çaplı olarak duyruldu. Muhtarlar, yerel STK üyeleri ve mahalle gönüllüleri projeye destek verdiler.

• Eğitilen 12 eğitmen vasıtasıyla 800 kişiye ulaşıldı ve eğitim verildi. Büyükçekmece halkı, katı atıkların kaynakta ayrıştırılmasının çevresel ve ekonomik gerekliliği ve belediyelerin AB uyum sürecindeki uygulamalarından haberdar oldu.

• Büyükçekmece ilçesi Katı Atık konusunda pilot bölge seçildi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

 

PROJE SONRASI FAALİYETLER (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)

• Doğa İle Barış Derneği, projenin diğer ilçelerde de uygulanması amacı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı. İstanbul’un diğer ilçelerinde düzenlenecek eğitim çalışmalarında Büyükçekmece’de yetişen eğitmenlerin destek vermesine karar verildi.

• Eğitimlerin daha geniş kitlelere yayılması için gerekli tüm materyaller proje kapsamında hazırlandı.