GENEL KURUL ÇAĞRILARI

 

DOĞA İLE BARIŞ DERNEĞİ AVRUPA YAKASI ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

Doğa İle Barış Derneği Avrupa Yakası Şubesi Olağan Genel Kurulu toplantısı 18 Kasım 2015 tarihinde Veliefendi Mah. 75/2 Sokak No.106 K.1 D.3/A Zeytinburnu  adresinde Saat 14.00.’te çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 25 Kasım 2015 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

Tüm üyelere duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına

Şube Başkanı

İslam SADIKER

 

 

 

GÜNDEM

1

Açılış ve Yoklama Yapılması

2

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3

Divan Heyetinin Seçilmesi

4

2012 -2015 Dönemi Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması

5

2012 -2015 Dönemi Bütçe Raporunun Okunması ve Oylanması

6

2015-2018 dönemi Çalışma Raporu ile Mali Gelir-Gider Raporu ile Tahmini Bütçe’nin okunması ve onaya sunulması

7

Bakırköy Şubesi Adının Avrupa Yakası Şubesi Olarak Değiştirilmesi

8

Mevcutta Bulunmayan Demirbaşların Düşülmesi

9

Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

10

Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

11

Merkez Genel Kuruluna katılacak şube temsilcisinin seçilmesi

12

Öneriler ve Kapanış

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DOĞA İLE BARIŞ DERNEĞİ

Fahrettin Kerim Gökay Cad. 216/1 Göztepe –Kadıköy

Tel-Faks: 0216 4575592     dib@dogailebaris.org.tr    www.dogailebaris.org.tr

 

16.12.2015

 

Sayın Üyemiz,

 

Doğa İle Barış Derneğinin 11. olağan genel kurulu 20 Aralık 2015 Pazar günü saat: 14.00 de derneğimizin merkezinde (Fahrettin Kerim Gökay Cad. 216/1 Göztepe –Kadıköy) aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Gerekli çoğunlukla toplanamadığı takdirde 27 Aralık 2015 Pazar günü ayı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

Yüksel Üstün

Doğa İle Barış Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Merkez adresi: Fahrettin Kerim Gökay Cad. 216/1 Göztepe –Kadıköy

 

--------------------------------------------------------------------------

 

20 Aralık 2015

11. Olağan Genel Kurul Gündemi

 

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu,

2. Divan seçimi ve yetkilendirmesi,

3. 2012-2015 dönemi raporlarının okunması ve müzakeresi(faaliyet raporu, bütçe kesin hesap raporu, denetleme raporu),

4. 2012-2015 döneminin ibra edilmesi,

5. 2012-2016 yılları çalışma dönemi çalışma programı, tahmini bütçe ve yönetmeliğinin okunması ve onaya sunulması,

6. 2012-2016 dönemi başkanı ve yönetim kurulu seçimi ile denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi,

7. Dilekler ve öneriler,

8. Kapanış.